దృశ్యమాలిక

 

 

 
 
 
 
 
రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ ద్విగుణిత అష్టావధానం – ధారణ. రాజమహేంద్రవరం. తేది. 24.01.2016
రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ - ద్విగుణిత అష్టావధానం – - రాజమహేంద్రవరం.
తేది. 24.01.2016 పద్యకళాతపస్వి, శ్రీ ధూళిపాల మహాదేవమణి గారి ఆశీఃప్రసంగం.
Asuvuga Avadhanam by Rambhatla Parvatheeswara sarma in DD Saptagiri
Rajakeeya (Political) avadhanam by Rambhatla Brothers in TV 5
on 21.03.2015 Manmadha Ugadi Special
Asuvuga avadhanam by Rambhatla Parvatheeswara Sarma
on 06 March 2015 in DD saptagi
 
 
 
 
 
 
 
 

;