శతావధానం

చలన చిత్రాలు


       
  శతావధానంలో కుర్తాళం శంకారాచార్య - జగద్దురు శ్రీ శ్రీ శ్రీ సిద్దేశ్వరానంద భారతీమహాస్వామి వారి శుభారంభం - అనుగ్రహభాషణ.   విశాఖపట్నం - శతావధానం లో "ఆచార్య సార్వభౌమ" శ్రీ వేదుల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి అధ్యక్షోపన్యాసం.    
           
     
  శతావధాన ప్రార్థన - రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ