శతావధాని డా. రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ అమెరికా అవధానాలు - ప్రసంగాలు (అక్టోబర్ 29 - డిశంబర్ 8, 2019) 

వాషింగ్టన్ డి.సి / వర్జీనియా (29 నవంబరు, 2019)

శ్రీ నరాల రామారెడ్డి గారి "అవధాన సౌరభం" - పుస్కకావిష్కరణ - సమీక్ష

ఛాయా చిత్రాలు

 

 

వీడియోలు

 

వెనుక పేజీ (అమెరికా యాత్ర)