శతావధాని డా. రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ అమెరికా అవధానాలు - ప్రసంగాలు (అక్టోబర్ 29 - డిశంబర్ 8, 2019) 

శాన్ ఆంటోనియో - టెక్సాస్ (8 నవంబరు, 2019)

Telugu Association of SAN ANTONIO & Telangana Association of Greater San Antonio

నెల నెలా సాహితీ వసంతం తెలుగు సాహిత్యవేదిక (శాన్ ఆంటోనియో హిందూ దేవాలయం వారి సౌజన్యంతో)

ప్రత్యేక భక్తి సాహిత్య ప్రసంగం "శ్రీమదాంధ్ర సాహిత్యం - హరిహరాద్వైతం"

 

 

వీడియోలు

 

వెనుక పేజీ (అమెరికా యాత్ర)