శతావధాని డా. రాంభట్ల పార్వతీశ్వర శర్మ అమెరికా అవధానాలు - ప్రసంగాలు (అక్టోబర్ 29 - డిశంబర్ 8, 2019) 

అట్లాంటా, జార్జియా - అష్టావధానం (30 నవంబరు, 2019)

 

అట్లాంటా తెలుగు సాహిత్య సంస్కృతి, అట్లాంటా హిందూ దేవాలయం , శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయం ఆడిటోరియం.

ఛాయా చిత్రాలు

 

 

వీడియోలు

 

వెనుక పేజీ (అమెరికా యాత్ర)